Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ἀλβανοὶ κατέβασαν τὴν Ελληνικὴ Σημαία ἀπὸ τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τῆς ΔΕΕΕΜ - ΟΜΟΝΟΙΑ;Ἄγνωστοι ἐπιτεθῆκαν στὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης ποὺ βρίσκονται στοὺς Ἁγίους Σαράντα καὶ κατέβασαν τὴν Ελληνικὴ Σημαία. Πρόκειται γιὰ τὴν 13η φορά τῶν τελευταίων τριῶν ἐτῶν, ποὺ ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῶν Αλβανικῶν Αρχῶν, κάποιοι ἀκραῖοι Αλβανοὶ εθνικιστὲς ἐπιτίθενται στὴν Οργάνωση ποὺ Εκπροσωπεῖ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα καὶ μάλιστα προσβάλλοντας τὸ Ἐθνικό μας Σύμβολο. 
Ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση ὀφείλει νὰ κάνει ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε νὰ ἐντοπιστοῦν οἱ δράστες ὅπως γίνονται σὲ ὅλες τὶς Πολιτισμένες Χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἐφόσον ἡ Ἀλβανία ἐπιδιώκει νὰ ἐνταχθεῖ στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμοὺς πρέπει νὰ λειτούργει μὲ τοὺς Νόμους καὶ τοὺς Κανόνες τῆς ΕΕ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: