Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας (21 έως 25 Μαΐου 2018)
The School of Theology at the Aristotle University of Thessaloniki --following the long tradition of International Conferences on Orthodox Theology held over many decades-- will convene the 8th International Conference of Orthodox Theology under the auspices of the Ecumenical Patriarchate. The earliest conferences in this series, convened at the University of Athens in 1936 and 1976, were focused on the hope and anticipation of the forthcoming Pan-Orthodox Council. Our conference next year is the first such assembly of scholars to meet after the Holy and Great Council of Crete in June 2016.

The 8th International Conference of Orthodox Theology will take place in Thessaloniki from May 21st to May 25th, 2018. The theme of the conference will be The Holy and Great Council of the Orthodox Church: Orthodox Theology in the 21st Century, exploring the importance and implications of conciliarity for church and community in a pluralistic world. The official languages of the conference will be English and Greek.

The Organizing Committee invites you to participate in this event by submitting a paper of approximately 2000 words (maximum twenty minutes), which will be followed by discussion. Please bear in mind that the Conference will place great emphasis on the sessions devoted to the papers in order to deliberate on and formulate a fresh vision for the future of Orthodox Theology in the church and the world.

The general themes of the Conference will include: conciliarity (present and prospects), the Orthodox Church in the diaspora, the role and the mission of the church in the contemporary world, liturgical and pastoral matters, relations with other churches and religions, as well as the future of Orthodox Theology.

Regardless of whether presenting papers, all participants will be welcome to share in the sessions, events and meals during the Conference. We are happy to recommend reasonable accommodation for the duration of the conference as well as assist participants on other details related to the Conference.

Further information will be available on the Conference website: http://www.orthodoxconference.theosch.auth.gr.

In anticipation of welcoming you to Thessaloniki for this auspicious event and compelling conversation,

The Organizing Committee8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας

Η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης –τηρώντας την μακρά παράδοση των Διεθνών Συνεδρίων Ορθοδόξου Θεολογίας που έχουν διεξαχθεί τις περασμένες δεκαετίες– διοργανώνει το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίαςυπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τα πρώτα συνέδρια που διεξήχθησαν στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1936 και το 1976 επικεντρώθηκαν στην ελπίδα και την προσμονή για την διεξαγωγή της Πανορθόδοξης Συνόδου. Το φετινό συνέδριο θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών μετά την διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016.  
Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως τις 25 Μαΐου 2018. Το θέμα του συνεδρίου θα είναι: “Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα” και θα διερευνήσει την σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις της συνοδικότητας για την Εκκλησία και την κοινωνία σε έναν πλουραλιστικό κόσμο.
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.
Η Τιμητική και η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί τους εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές  να συμμετάσχουν σε αυτό το ιστορικό συνέδριο και να υποβάλουν τις προτάσεις τους με σκοπό να δημιουργηθεί ένας εποικοδομητικός και κριτικός διάλογος.  
Στα γενικά θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται: Συνοδικότητα (παρόν και μέλλον), Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Διασπορά, Ο ρόλος της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, Λειτουργικά και ποιμαντικά ζητήματα, Σχέσεις με άλλες Εκκλησίες και θρησκείες, καθώς και το μέλλον της Ορθοδόξου Θεολογίας.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αναλάβει την αναζήτηση χώρων διαμονής για τους συμμετέχοντες σε προσιτή τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σύντομα. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες, τις εκδηλώσεις και να παρευρεθούν στα επίσημα γεύματα.
Οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές και θα τους παρασχεθεί διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Τιμητικής και της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.


*** Παρακαλείσθε να αναφέρετε ότι η κράτησή σας προορίζεται για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας για να λάβετε τις παρακάτω μειωμένες τιμές.
Δεν υπάρχουν σχόλια: