Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Προνομιακές Τιμές για τα Μέλη της Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου στις Υπηρεσίες Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων sms

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Προνομιακές Τιμές για τα 
Μέλη της Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου 
στις Υπηρεσίες Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων sms. Για περισσότερες Πληροφορίες: 

Επικοινωνήστε στο τηλ. 2317002027
 e-mail:  teesd2018@gmail.com 
Δεν υπάρχουν σχόλια: