Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Προνομιακές Τιμές προς στα Μέλη της Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου από το Τυπογραφείο Παναγιωτίδη Σάββα

Προνομιακές Τιμές από το Τυπογραφείο Παναγιωτίδη Σάββα 
για εκδόσεις Επαγγελματικών Καρτών, εντύπων, στηλών, 
προς τα Μέλη της Ένωσης Συντακτών Διαδικτύου 
Για περισσότερες Πληροφορίες: 

Επικοινωνήστε στο τηλ. 2317002027
 e-mail:  teesd2018@gmail.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια: