Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Μάθετε digital marketing με την Google



Αποτέλεσμα εικόνας για logo google

Μάθετε digital marketing με την Google


Το Grow Greek Tourism Online δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε δωρεάν τις ψηφιακές σας δεξιότητες στο δικό σας ρυθμό.


Αποκτήστε το online πιστοποιητικό

Κάντε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει με το πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων από το Grow Greek Tourism Online.



Εγγραφείτε στα 3ωρα δωρεάν σεμινάρια

Εμπλουτίστε τις ψηφιακές σας γνώσεις παρακολουθώντας τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.




Δεν υπάρχουν σχόλια: